+41 369 30 70 biuro@biuroexpert.com.pl
ineo 958
Stron na minutę 95 (A4)
Maksymalny format SRA3
Maksymalna gramatura 300 (g/m2)
Specyfikacja urz?dzenia
Specyfikacja kopiarki
Specyfikacja drukarki
Specyfikacja skanera
Opcje
Specyfikacja faksu (opcja)
Oprogramowanie
Specyfikacja skrzynek u?ytkownika
Budowa konsolowa
Automatyczny podajnik dokumentów Pojemno?? do 300 orygina?ów; A6-A3; 35-210 g/m²; Podajnik typu dualskan 
Szybko?? kopiowania A4: max. 95 stron / minut?
A3: max. 48 stron / minut?
Szybko?? drukowania A4: max. 95 stron / minut?
A3: max. 48 stron / minut?
System kopiowania laser
Rodzaj b?bna organiczny
Skala szaro?ci 256
Zasobniki papieru - Standard: 3650 arkuszy, max. 6650 arkuszy
Kaseta na 2 x 500 arkuszy papieru (A5-SRA3, 52-256g/m2)
- Podajnik r?czny na 150 arkuszy papieru (A6-SRA3, 52-300g/m2)
- 2 Kasety na 1000 i 1500 arkuszy papieru (A4, 52-256g/m2)
Modu? duplexu 52 - 256 g/m2
Format papieru A6 - SRA3
papier banerowy 297 x 1200 mm
Gramatura papieru 52-300 g/m2
Marginesy - kraw?d? prowadz?ca: 4.2mm lub mniej
- pozosta?e kraw?dzie: 3mm lub mniej
Czas nagrzewania 55 sekund lub mniej
Wymiary 670 x 820 x 1232 (W x D x H)
Waga ok. 200 kg
Zasilanie 220 – 240 V/ 50/60 Hz
Proces kopiowania Elektrostatyczny proces kopiowania laserowego
Rodzaj tonera Toner polimeryzowany HD
Pr?dko?? kopiowania A4: max. 95 stron / minut?
A3: max. 48 stron / minut?
Pr?dko?? kopiowania dwustronnego (automatycznego) Do 95 stron / minut?
Czas uzyskania pierwszej kopii 3.1 sekundy lub mniej
Czas nagrzewania 55 sekund lub mniej
Rozdzielczo?? 600 x 600 dpi
Gradacja 256
Wielokrotno?? kopiowania 1 - 9999
Format orygina?u A5 - A3
Powi?kszenie 25 - 400% krokowo co 0,1%
Rozdzielczo?? druku 1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
J?zyk opisu strony PCL6 (Ver. 3.0) Emulacja; PCL 5e Emulacja; Post Script 3 Emulacja (3016); XPS Ver. 1.0
Wspierane systemy operacyjne Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64);
Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);
Windows Server 2008 (32/64);
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012;
Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.6 lub pó?niejszy;
Unix; Linux; Citrix, SAP, AS/400
Druk mobilny AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud
Print (optional), ineoPRINT (iOS & Android),
NFC Authentication and Pairing (Android)
Pami?? systemowa 4 GB oraz 250 GB HDD
Interfejs 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB Host; Wi-Fi 802.11b/g (opcjonalnie)
Protoko?y sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Pr?dko?? skanowania Do 240 obrazów / minut? (mono / kolor)
Rozdzielczo?? skanowania Max. 600 x 600 dpi
Tryby skanowania Skanowanie do: e-mail, SMB, FTP, Box, USB, WebDAV, DPWS
Twain sieciowy
Rodzaje plików docelowych JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcjonalnie); kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcjonalnie); XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcjonalnie); przeszukiwalny PPTX
LU-205 kaseta du?ej pojemno?ci A4–SRA3, 2,500 arkuszy, 52–256 g/m²
LU-303 kaseta du?ej pojemno?ci A4, 3,000 arkuszy, 52–256 g/m²
FS-536 finiszer zszywaj?cy Zszywanie do 50 arkuszy; Pojemno?? tacy wyj?cia do 3200 arkuszy
FS-536SD finiszer broszuruj?cy Zszywanie do 50 arkuszy; Tworzenie broszur o obj?to?ci do 20 arkuszy; Pojemno?? tacy wyj?cia do 2200 arkuszy
RU-515 modu? przekazuj?cy dla FS-536(SD)/FS-537(SD) Zestaw instalacyjny dla finiszera
PK-520 modu? dziurkuj?cy dla FS-536(SD) Dziurkowanie (2/4 otwory)
FS-537 finiszer zszywaj?cy Zszywanie do 100 arkuszy; Pojemno?? tacy wyj?cia do 3200 arkuszy
PK-523 modu? dziurkuj?cy dla FS-537(SD) Dziurkowanie (2/4 otwory)
FS-537SD finiszer broszuruj?cy Zszywanie do 100 arkuszy; Tworzenie broszury o obj?to?ci do 20 arkuszy; Pojemno?? tacy wyj?cia do 2700 arkuszy
PI-507 post inserter dla FS-537(SD) Wstawianie ok?adek, wyka?czanie prac
JS-602 separator prac dla FS-537(SD) Separacja prac (np. faks)
ZU-609 modu? sk?adaj?cy na Z dla FS-537(SD) Sk?adanie na Z akruszy A3
OT-508 Taca wyj?cia Taca wyj?cia wykorzystywana zamiast finiszera
KP-101 klawiatura numeryczna Klawiatura numeryczna
WT-506 Stó? roboczy Podstawka do instalacji elementów autoryzuj?cych
FK-516 Faks Super G3 Faks, funkcjonalno?ci faksu cyfrowego
KH-102 Mocowanie klawiatury Element do mocowania klawiatury na urz?dzeniu
EK-610 USB I/F Port USB do podpi?cia klawiatury
EK-611 USB I/F Port USB do podpi?cia klawiatury, Bluetooth
Czytnik kart zbli?eniowych Dobór czytnika jest zale?ny od typu stosowanej karty
MK-735 Element monta?owy Zestaw do instalacji czytników kart zbli?eniowych
AU-102 Czytnik biometryczny Czytnik biometryczny
SC-508 Element bezpiecze?stwa Dodanie funkcjonalno?ci "bezpieczna kopia"
BT-C1e Taca na banery Podajnik papieru banerowego do urz?dzenia
LK-102v3 PDF/A; Szyfrowanie PDF; Podpis cyfrowy
LK-105v4 OCR, Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106 Wsparcie natywnego drukowania kodów kreskowych
LK-107 Wsparcie natywnego drukowania unikodów
LK-108 Wsparcie natywnego drukowania czcionek OCR A i B
LK-110v2 Generowanie ró?nego rodzaju plików: DOCX, XLSX i PDF/A
LK-111 Klient ThinPrint Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obci??enia sieci
LK-115v2 Aktywacja TPM Trusted Platform Module pozwalaj?cy na zabezpieczenie danych szyfrowanych i odszyfrowywanych
SX-BR-4600 WiFi Adapter sieci bezprzewodowej
WT-513 Stó? roboczy Dodatkowy stó? roboczy do instalacji wy?wietlacza w pozycji górnej
UK-501 Czujnik poboru papieru Element odpowiadaj?cy za wykrywanie równoczesnego poboru wielu kartek pozwalaj?cy na eliminacj? b??dów w druku i unikanie zaci??
HD-524 Dysk twardy do tworzenia automatycznej kopii zapasowej
UK-212 Bezprzewodowa karta sieciowa z funkcj? rozg?aszania sieci
Faks standardowy Super G3 (opcjonalnie)
Transmisja Analogowa, i-Fax, Kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax
Typ kompresji MH; MR; MMR; JBIG
Modem Do 33.6 Kbps
Ilo?? adresów 2100 (pojedyncze + grupowe)
Store+Find (opcja) Elektroniczny obieg dokumentów
Convert+Share (opcja) Archiwizacja dokumentów
Personal apps (opcja)  
Data administrator Zarz?dzanie u?ytkownikami i adresami skanowania
Rozwi?zania kart zbli?eniowych (opcja) Obs?uga wielu standardów kart
Wsparcie Unix/Linux  
Wsparcie SAP  
EveryonePrint (opcja)  
Maksymalna ilo?? przechowywanych dokumentów Do 3000 dokumentów lub 10000 stron
Rodzaje skrzynek u?ytkownika Publiczne; Osobiste (z has?em lub autoryzacj?); Grupowe (z autoryzacj?)
Rodzaje skrzynek systemowych Wydruk poufny; Druk szyfrowanych plików PDF; Odbiór faksów
Funkcjonalno?ci skrzynek Ponowny druk dokumentu; ??czenie dokumentów; Pobieranie dokumentów; Wysy?anie dokumentów (do e-mail/FTP/SMB lub faksu); Kopiowanie dokumentów pomi?dzy skrzynkami